Rekrutacja

Kwalifikacja studentów na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych odbywa się po zakończeniu 2 semestru studiów. Podczas rekrutacji,  brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • badania lotniczo-lekarskie (grupa zdrowia klasy I, według PART-MED),
  • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
  • testy psychologiczne,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • wyniki w nauce (średnia ocen z dwóch semestrów min. 3,5).

Po zakwalifikowaniu, studenci rozpoczynają szkolenie praktyczne, realizowane w miesiącach letnich, a wraz z nowym rokiem akademickim, kontynuują szkolenie teoretyczne równolegle z przedmiotami inżynierskimi.

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowaną Organizację Szkolenia Lotniczego w zakresie licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A) frozen.

Regulamin rekrutacji 2021/2022