FTG – Fatigue Report

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZMĘCZENIA

Bezpieczeństwo Twoje i innych zależy również od Ciebie!

Wypełnij zgłoszenie poniżej lub pobierz formularz.


INFORMACJE OGÓLNE


INFORMACJE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH LOTNICZYCH

Początek planowanych czynności lotniczych: *

Koniec planowanych czynności lotniczych: *

Rodzaj planowanych czynności: *


INFORMACJE O WYKONANYCH CZYNNOŚCIACH LOTNICZYCH

Początek wykonanych czynności lotniczych: *

Koniec wykonanych czynności lotniczych: *


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOJAZDU NA CZYNNOŚCI LOTNICZE


HISTORIA ODPOCZYNKU


CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMĘCZENIE


ODCZUWALNOŚC POZIOMU ZMĘCZENIA


INFORMACJE DODATKOWE