Drony

W Centrum Kształcenia Lotniczego prowadzimy szkolenia na Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych w zakresie:

  • VLOS (Visual Line of Sight) – loty Bezzałogowego Statku Powietrznego odbywają się w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora. Kurs obejmuje minimum 14 godzin wykładów, 2 godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi, w tym ćwiczeń symulatorowych oraz co najmniej 4 godziny lotów BSP na lotnisku.
  • BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) – loty Bezzałogowego Statku Powietrznego odbywają się poza zasięgiem wzroku operatora lub obserwatora. Lot BVLOS polega na wykonaniu BSP misji zaprogramowanej przez operatora, który kontroluje BSP za pomocą aparatury radiowej. Uprawnienia BVLOS pozwalają także na wykonywanie lotów VLOS. Kurs obejmuje materiał wykładany na szkoleniach VLOS poszerzony o przedmioty dodatkowe, na których przekazuje się wiedzę wymaganą do lotów BVLOS.

Szkolenia odbywają się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.