ASR – Air Safety Report

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZDARZENIA

Poinformuj nas o każdym zdarzeniu, które może mieć znamiona niebezpieczeństwa.

Wypełnij zgłoszenie poniżej lub pobierz formularz.
Data zdarzenia (UTC)*

Czas zdarzenia (UTC)*

Minimalna wymagana separacja:

Minimalna szacowana separacja:

Statek powietrzny nr 1

Statek powietrzny nr 2